הפינה התימנית – אוכל מוכן בנאות אפקה, תל אביב אמירה לשבת.

תפריט