המחיר הוא לכמות של 230-260 גרם. כמות שמתאימה לסועד 1-2. התמונה ממחישה הצעת הגשה בלבד.
תפריט