מחיר ליחידה אחת. כמות המספיקהל1-3 סועדים. התמונה ממחישה הצעת הגשה בלבד. הלחוח נעשה בדרך מיוחדת על גבי מחבט ולא בתנור.
תפריט